چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است