زنان معامله‌گران موفق‌تری هستند یا مردان؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است