حذف شدن موجودی بایننس کوین در تراست والت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است