تکنیک های تکنیکال انتخاب تایم فریم مناسب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است