آموزش کلید موفقیت در هرکاری است.

آکادمی مالی آتِس از سال ۹۸ فعالیت خودش رو با هدف بهبود سواد مالی و کمک به درآمدزایی بیشتر برای افراد فارسی زبان آغاز کرد و در حد توان به دانشجویان خود برای بالا بردن سطح کیفی زندگیشان کمک خواهد کرد.

خانواده آتِس در هر زمانی پذیرای دانشجویان جدید در این مجموعه است.